#2: Het streven naar Teamability

TeamForge Podcast #2 met Roderick Göttgens

0:00:00 – Introductie
0:00:07 – Teamability: het vermogen van je team
0:02:16 – Teamability: de afhankelijkheid van de Vier Pijlers voor High Performance Teams
0:03:56 – Pijler 1: Ken je Omgeving: (business) intelligence verzamelen
0:07:32 – Pijler 2: Leer te Vertrouwen: een half woord is genoeg
0:13:45 – Pijler 3: Ontwikkel de juiste Mentaliteit: Culture is built on the worst behavior
0:21:46 – Pijler 4: Creëer Bescherming: wat zijn je randvoorwaarden?
0:23:55 – De basis van teamsucces: kunnen & willen
0:24:55 – Afsluiting


#1: Individuals play the game, but teams beat the odds

TeamForge Podcast #1 met Roderick Göttgens

0:00:00 – Introductie
0:01:03 – Waar een fascinatie begint: Special Forces en Ultiem Agility
0:03:38 – De sleutel zit niet op inhoud: het belang van teamwork
0:05:56 – Wat is ‘teamwork’?
0:09:04 – Empowerment (to-the-max)
0:17:47 – De basisprincipes van een Elite Team: Vier Pijlers
0:23:30 – Afsluiting