#1: Individuals play the game, but teams beat the odds

TeamForge Podcast #1 met Roderick Göttgens

0:00:00 – Introductie
0:01:03 – Waar een fascinatie begint: Special Forces en Ultiem Agility
0:03:38 – De sleutel zit niet op inhoud: het belang van teamwork
0:05:56 – Wat is ‘teamwork’?
0:09:04 – Empowerment (to-the-max)
0:17:47 – De basisprincipes van een Elite Team: Vier Pijlers
0:23:30 – Afsluiting